DZIAŁANIE SYSTEMU NAWADNIAJACEGO

Przez pierwsze 3 miesiące od momentu przesadzenia rośliny do donic z systemem nawadniania roślinę należy podlewać tradycyjnie od góry. W tym czasie bowiem roślina rozbudowuje swój system korzeniowy i dosięga powoli do denka separującego, gdzie bez problemu pobierać będzie już sama wodę zgromadzoną w zbiorniku na dnie donicy.

Od tej chwili wodę i nawozy uzupełnia się przez kanał wlewowy aż do momentu podniesienia się czerwonego pływaka we wskaźniku poziomu wody do wysokości oznaczonej jako maksimum.

Zbiornik wody zapewnia nawodnienie, w zależności od wielkości donicy i gatunku rośliny, na okres od 2 do 12 tygodni.

Po pobraniu przez roślinę całego zapasu wody pływak wskaźnika przesunie się w położenie minimum, przechodzi ona wtedy w tzw. fazę suchą, w której rośliny potrzebują odpoczynku, co oznacza, że przez okres jednego tygodnia wskazane jest nie uzupełnianie zbiornika wodą. Po około 7 dniach zbiornik ponownie napełnia się wodą do poziomu maksimum.